Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job på Midt-og Vestsjælland

Kan du levere kvalitet og give vores beboere et godt og værdigt liv? Er du en involverende, synlig og nærværende personaleleder og tør du gå forrest? Er du holdspiller og fleksibel og nytænkende? Er du en stærk kulturbærer?

Kan du svare ”ja” til ovenstående, ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Om Bøgebakken Plejecenter


Plejecentret er inddelt i syv huse med i alt 69 boliger, inklusive tre ægteskabsboliger og otte midlertidige pladser til aflastningsophold. To af husene er skærmede demensenheder. Maden fremstilles fra bunden i alle huse ud fra ”leve bo miljø” princippet.

Ledelsen består af én plejecenterleder og to teamledere. Vi er innovative og optagede af at finde nye løsninger på gammelkendte udfordringer i nutidens perspektiver. Vi har højt til loftet og lederstilen er inddragende og åben. Igennem et tæt samarbejde med plejecentrets fire sygeplejersker (to ”Centersygeplejersker” og to ”Basissygeplejersker”) er der til stadighed fokus på udvikling af både den sundheds- og plejefaglige kvalitet i vores tilbud til beboerne. Et stærkt tværgående samarbejde i den samlede ledergruppe i Center for Velfærd og Omsorg understøtter kvaliteten i vores indsatser hos den enkelte beboer.

Ledelsesområdet omfatter:
• Tre ”huse” med 9-10 almene pladser i hvert hus inkl. 8 midlertidige pladser til aflastningsophold
• Et ”hus” med 9 skærmede demenspladser
• Tværfagligt plejepersonale organiseret...