Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Lejre Kommune søger Sygeplejerske til tværfagligt rehabiliteringsteam i Center for Velfærd og Omsorg

Sundheds-job på Midt-og VestsjællandLejre kommune arbejder altid med fokus på, at styrke den rehabiliterende indsats i borgerens hjem.
Vi samarbejder på tværs af fag og organisation om at støtte borgeren i, at nå sine ønsker og mål med fokus på livskvalitet og mestringsfølelse.

Vi søger en sygeplejerske der:

  • Altid sikrer inddragelse af borgerens egne ressourcer
  • Spiller kollegaer med anden faglighed
  • Ser borgerens generhvervelse af færdigheder og livskvalitet, som succeskriteriet for din indsats
  • Tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge

Arbejdet vil primært være på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7-18. Dette er for at sikre samspillet og samarbejdet med personalet i de øvrige vagtlag i kommunen.

Rehabiliteringsteamet i Center for Velfærd og Omsorg er tværfagligt sammensat af ergoterapeut, fysioterapeut, Social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

Om jobbet


Rehabiliteringsteamet arbejder som udgangspunkt med fokus på intensivering af rehabiliteringsindsatsen på pleje- og behandlingsområdet i Lejre kommune.
Rehabiliteringsteamet understøtter og koordinerer sammen med kollegaerne i Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Visitationen og Genoptræning en løsningsorienteret indsats hos borgerne.
Der arbejdes på et tæt samarbejde på tværs af fag og organisation. De relevante samarbejdspartnere interne som eksterne, som er relevante for den enkelte borger, indd...