Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Sygeplejerske til Ældrecenter med tid til sparring og refleksion - dagvagt med fleksible mødetider og weekendfri.

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Med din viden og erfaring bliver du en af to nye kontaktsygeplejersker for borgerne og håndterer borgerforløb i samarbejde med sygeplejegruppen og øvrige tværfaglige samarbejdsparter.

Dine opgaver

Du bidrager til et helhedsorienteret syn på borgernes behov for sundhed, sygdomsforebyggelse og sygepleje er en helt naturlig tilgang til opgaverne. Du vil sammen med den samlede sygeplejegruppe have helhedsansvar for vores borgere og udføre de mere komplekse sygeplejeopgaver.

Vi arbejder ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang, hvor du vil have en afvekslende hverdag med opgaver, der er tæt på borgeren til mere administrative planlægnings- og koordineringsindsatser.

Uddannelsessted med studerende

I Æblehaven tager vi ansvar for læring og uddannelse og har derfor fast elever og studerende inden for social og sundhedsuddannelserne, sygeplejerskestuderende, og de terapeutiske uddannelser.

Vi er alle sammen ambitiøse i forhold til at skabe et godt og trygt læringsmiljø for dem, hvorfor det også vil blive en del af din hverdag i tæt samarbejde med den kliniske vejleder.

Dine kolleger og samarbejdspartnere

Dit daglige samarbejde vil være med kolleger i et bredt tværfagligt netværk både internt og eksternt med b.la. visitationen og kommunen, akut-team, ældrepsykiatrisk team mv.

Vi prioriterer rum og tid til sparring og refleksion i det daglig...