Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Centersygeplejerske i dagvagt med weekendvagt hver 3 uge, søges til Hedebo Rehabiliteringscenter i Greve Kommune

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Om Hedebo:
Vi har 37 – 40 midlertidige døgnpladser med et flow på ca. 400 borgere om året, hvoraf den største del af vores borgere kommer direkte fra hospitalerne. Borger flow og kompleksiteten i vores opgaveløsning sætter store krav til såvel faglighed som fleksibilitet, idet ikke to dage er ens

Vi arbejder rehabiliterende i et tæt tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter og praktiserende læger med mere. Vi ser til stadighed en øget kompleksitet hos de borgere vi modtager fra sygehusene, hvorfor det er vigtigt, at du som sygeplejerske bidrager til at øge den sygeplejefaglige kvalitet i opgaveløsningen sammen med dine dygtige kollegaer.

Om dig:

  • At du er uddannet sygeplejerske med minimum 2 års erfaring, gerne medicinsk.
  • At du tør gå forrest og tage det faglige ansvar.
  • At du hurtigt formår at skabe gode relationer
  • At du har et godt klinisk blik, er fagligt velfunderet, og trives med at have en travl men spændende hverdag
  • At du kan arbejde målrettet og struktureret, og er god til at håndtere forandringer.
  • At du har gode kommunikative færdigheder såvel skriftligt som mundtligt.
  • At du har et godt humør og evner at sprede en positiv stemning.
  • At du ser kvalitetsudviklingen som en kontinuerlig del af en forbedringsproces

Vi tilbyder dig: