Sundheds-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job på Fyn

Har du lyst til en spændende og meget anderledes sygeplejerskestilling i en organisation, der varetager en samfundsmæssig vigtig opgave?

Grundet en opnormering af sygeplejetimerne i vores sygeplejeklinik i Ringe fængsel har vi en sygeplejestilling til besættelse pr. 1. juni eller efter anden aftale.

Du vil, som ansat fængselssygeplejerske, være hjemmehørende under Sundhedsenheden i Områdekontoret i Kriminalforsorgen Vest med tjenestested i Ringe fængsel. Du vil i samarbejde med din erfarne sygeplejerskekollega og fængslets læge og psykiater være ansvarlig for at varetage den sundhedsfaglige betjening af de indsatte.

Vi tilbyder nogle anderledes rammer, hvor en spidskompetence hos dig skal være evnen til at kunne samarbejde positivt i et tværfagligt miljø med fængselsbetjente, sygeplejerskekollegaer, læger, psykiater, eksterne samarbejdspartnere såsom udrejsecentre, hospitaler og misbrugscentre.

Jobbet som fængselssygeplejerske
Arbejdsopgaverne i klinikken er meget alsidige og med varierende kompleksitet og kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger, de ellers ville have henvendt sig til egen læge med.

Det er altafgørende, at du har lyst til at arbejde med en patientgruppe af anden etnisk herkomst end dansk, der samtidig lever i et fængselsmiljø og ofte har multifacetterede komplekse sundhedsmæssige problems...