Sundheds-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job på Midt-og Vestsjælland

Vil du være leder for en engageret psykologgruppe og et højt specialiseret tværfagligt miljø med stærke værdier? Og vil du være med til at udvikle og forme hospitalets psykologydelser og sikre høj faglig kvalitet hos psykologerne?

Vi søger en erfaren neuropsykolog som leder for Neuropsykologisk afdeling, der aktuelt har 14 psykologer og en patientvejleder fordelt på Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering (CfN).

Som leder for psykologerne refererer du til direktionen. Du vil i tæt samarbejde med direktionen sikre og organisere den overordnede drift i afdelingen samt understøtte psykologernes løbende kompetenceudvikling og videreuddannelse mod autorisation og specialisering.

På børneområdet og voksenområdet, samt på CfN vil du skulle varetage udarbejdelsen af psykologernes individuelle uddannelsesplaner samt forestå intern supervision af særligt børnepsykologerne. Endvidere skal du, i samarbejde med børneafdelingen og skolen, deltage i visitationen og koordinere psykologfaglige aktiviteter i hospitalets forløb samt fordele opgaver mellem psykologerne i overensstemmelse med den enkeltes faglige kompetencer og sikre tilstrækkelig opdatering og udbredelse af viden i gruppen, herunder planlægge og afholde psykologmøder.

På voksenområdet koordineres arbejdet af teamlederen for området og der vil være tæt løbende drøftelse vedrørende temaer som er fælles for psykologgruppen ligesom voksenpsykologernes uddannelsesplaner udforme...