Sundheds-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job på Midt-og Vestsjælland

Som stabssygeplejerske i Afdeling for Patientforløb, Digitalisering og Visitation (PDV) får du faglig indflydelse på udviklings- og driftsopgaver i hele Psykiatrien. Vi leder efter en sygeplejerske, der vil være med til at føre Psykiatrien ind i en digital fremtid, og sikre, at vores udviklingsarbejde giver værdi for vores patienter og deres pårørende samt klinikere.


Din hverdag
Du har din primære ansættelse i en klinisk afdeling i Psykiatrien, ▶Region Sjælland◀. To dage om ugen vil du bidrage med din sygeplejefaglige indsigt på nuværende og kommende udviklings- og implementeringsopgaver i Digitaliseringsteamet i PDV, blandt andet tilpasning af arbejdsgange i Sundhedsplatformen. Du skal i denne forbindelse byde ind med ideer til løsninger på, hvordan vi kan omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til praksis, så det giver mening i det kliniske arbejde.

Dine arbejdsopgaver vil indebære at:

  • Understøtte og yde faglig rådgivning via PDV til afdelingerne, de øvrige kliniske stabsenheder samt Psykiatriledelsen (PL)
  • Deltage i planlægning og implementering af udviklings- og forbedringstiltag i forbindelse med digitaliserede arbejdsgange, herunder tilpasning af Sundhedsplatformen
  • Indgå i Psykiatriens Medicinråd og Sundhedsfagligt råd, både regionalt og tværregionalt, i samarbejdet om de tværregionale retningslinjer
  • Udfærdige og kvalificere retningslinjer og vejledninger, som ...