Sundheds-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet


Det Sociale Voksenområde, Center 2, ▶Kalundborg kommune◀, team Bredgade, søger to pædagogiske hjemmevejleder på 37 timer/uge, da vi har fået flere opgaver.

Ansættelse pr. 1. august 2024.

Den ene stilling er tidsbegrænset til 30.4.2025 med mulighed for forlængelse.

Den anden stilling er en fast stilling, og du skal udover vejledningsopgaver til borgere, varetage særlige funktioner, der understøtter den strategiske udvikling i teamet. Det skal ske i samarbejde med kollegaer og afdelingsleder og estimeres til 10 timer pr. uge, men kan variere.

For begge stillinger gælder:

Team Bredgade er et team, der yder § 85 støtte jf. SEL til borgere i eget hjem i hele ▶Kalundborg kommune◀ samt i et værested i centrum af Kalundborg. Desuden er der to Bo,- og netværksfællesskaber i Kalundborg, hvor der ydes støtte hver eftermiddag, aften og weekend inkl. helligdage.

Målgruppe:

Team Bredgade yder pædagogisk støtte og vejledning til borgere mellem 18-80 år med kognitive og/eller psykiatriske udfordringer.

Pædagogisk tilgang:

Den pædagogiske støtte og vejledning tager udgangspunkt i, at borgeren bliver i stand til at mestre eget liv i det omfang, det er muligt for den enkelte. Fundamentet er en recovery og rehabiliterende tilgang og ud fra et anerkendende, systemisk og narrativt perspektiv.

SV2 er ambitiøse i forhold til kompetenceudvikling og der tilbydes løbende...