Sundheds-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job i Vestjylland

Udrednings- og Behandlingsteamet i Familierådgivningen, ▶Børn og Familie◀, søger en ny psykolog hurtigst muligt.

Udrednings- og Behandlingsteamet består af i alt fire psykologer, som varetager de psykologiske udrednings- og behandlingsopgaver i Familierådgivningen i ▶Børn og Familie◀. Teamet er fysisk placeret på Servicecenter Videbæk, med kort transporttid til større byer i Midtjylland.

Familierådgivningen består desuden af socialrådgivere, familieplejekonsulenter samt teamledere og fagkonsulenter og er fysisk placeret i samme hus som bl.a. PPR, Sundhedsplejen og Sekretariatet.

I alt er der knap 50 medarbejdere i Familierådgivningen. Socialrådgiverne har teamledere, mens Udrednings- og Behandlingsteamet samt Familieplejeteamet refererer direkte til lederen af Familierådgivningen.

Alle opgaver i Udrednings- og Behandlingsteamet er bestilt af socialrådgivere fra Familierådgivningen, og der er således et tæt samarbejde omkring opgaveløsningen, med respekt for hinandens faglighed.

Psykologerne i Udrednings- og Behandlingsteamet varetager følgende opgaver

  • Brede psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn og unge
  • Tilknytnings- og forældrekompetenceundersøgelser, jf. centralt udmeldte retningslinjer
  • Behandlingsforløb af børn og unge samt deres forældre
  • Psykologfaglig sparring til socialrådgivere, familieplejekonsulenter og afdelingens visitationsudvalg

Udr...