Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Handicaphjælper afløser - Aalborg

Sundheds-job i Aalborg

Jeg er en fysisk handicappet kvinde (elektrisk kørestol) sidst i 50’erne som bor i Aalborg midtby.

Jeg mangler en god og stabil afløser til mit velfungerende team.

Der vil komme en del vagter i september-november, idet 1 af mine hjælpere skal sygemeldes.
Arbejdstiden er fortrinsvis døgnvagter fra 7.30 til 7.30, men kortere vagter kan forekomme.

Oplæring vil finde sted, så forhåndskendskab er ingen betingelse.

Jobbeskrivelse:
- Hjælp til forflytning/personlig pleje
- Hjælp til almindelig husførelse
- Ledsagelse med kørsel af handicapbil

Forventninger til dig:
- Du skal være parat til at træde til ved akut sygdom samt planlagt ferie.
- Have almindeligt kørekort
- Være ikke ryger
- Da vi skal være sammen i længere tid ad gangen, er det selvfølgelig vigtigt med god kemi,
afslappet stemning, humor og åben kommunikation.
- Have en god fysik

Det er ikke muligt at garantere et fast timetal ugentligt - da behov afhænger af om der er sygdom, ferie mv.

Løn efter BPA - handicaphjælper overenskomsten mellem FOA/3F og Dansk Erhverv. Du vil blive ansat i LOBPA, der varetager arbejdsgiveransvaret. Info om overenskomst og timeløn kan findes via https://lobpa.dk/arbejdsleder/overenskomst/

Ansøgningen sendes til: [email protected]

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Dette job opslag vil blive fjernet, når den ønskede hjælper er fu...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.