Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Vejledere

Sundheds-job i Nordsjælland

FGU Øresund søger 2 vejledere.

FGU Øresund er en nystartet organisation, der blev etableret pr. den 1/8-2019. FGU har til formål at understøtte de unges udvikling såvel fagligt, personligt og socialt. Formålet er at de unge sættes forberedes til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet. Vi optager omkring 300 elever fordelt på tre spor og basis.

Vil du være med til at skrive historie, når vi tager imod de første elever?

Vi arbejder i teams hvor faglærere og almenundervisere sammen skaber de bedste rammer og betingelse for en helhedsorienteret og målrettet undervisning. Der lægges stor vægt på samspillet mellem alle fag. Undervisningen foregår på hold to i arbejdsfællesskaber og relaterer til konkret udformning.

Vi søger to vejledere, der har erfaring inden for vejledning af unge og har vejlederuddannelse.

For stillingerne gælder, at vi lægger vægt på, at du kan:

  • Arbejde med elevens faglige, personlige og sociale udvikling
  • Samarbejde tværfagligt og arbejde i teams.

Vi lægger vægt på, at du har følgende kvalifikationer:

  • Passende uddannelse inden for din faglighed.
  • Undervisningserfaring og/eller vejledererfaring og/eller pædagogisk erfaring i arbejdet med målgruppen.
  • Pædagogisk og/eller didaktisk indsigt.

En af vejlederstillinge...

Vil du udbyde et sundhedsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.