Sundheds-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job i Nordjylland

Du kommer til at være en del af nattevagtsteamet, hvor der er 3 medarbejdere på arbejde ad gangen, som nattevagt varetager man opgaverne på tværs af hele Mariested. Stillingen er på 37 timer med ansættelse pr. 1. september 2024. Der arbejdes, som udgangspunkt, 5+2 i vågne nattevagter kl. 23-7, der forekommer enkelte aften- eller dagvagter.

Mariested er en socialpsykiatrisk boform med 44 voksne borgere, som har psykiatriske diagnoser såsom skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelse. Nogle borgere har symptomer på demens og/eller behov for hjælp til personlig pleje. Borgerne bor i egne lejligheder.
Vi er fysisk delt i 3 teams med henholdsvis 12, 13 og 19 borgere, disse teams er hver delt i to grupper.

Vi arbejder på Mariested ud fra et recovery-perspektiv med fokus på udvikling og selvhjulpenhed for at fremme borgerens mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændig liv. Generelt skal du, som medarbejder, være med til at løse vores kerneopgave, dette gøres blandt andet ved at benytte metoderne Low Arousal (LA2) og Feedback Informed Treatment (FIT).

Mariesteds kerneopgave lyder:
”Med professionel støtte samarbejdes der med borgeren om at nå den enkeltes mål og ønsker”.

Vi tilbyder:

  • Introduktion med tilknyttet mentor.
  • En arbejdsplads, hvor borgerindflydelse er i fokus.
  • En tværfaglig personalegruppe, der er gode til at sparre med hinanden – hele ...